Dagsorden:

  • Kredsens liv, kort fra klasserne
  • Sommerlejr
  • Hjemmeside og facebook
  • Valg af dirigent og referent
  • Orientering om bestyrelsens arbejde
  • Kredsens regnskab og budget
  • Valg til kredsbestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Hjælp fra forældre
  • Eventuelt