I FDF Hedehusene mødes børn, unge og voksne som ligeværdige.
Mødet og de aktiviteter vi laver foregår i trygge rammer og vi taler ordentligt til hinanden.
Vi respekterer den enkeltes personlige grænser og blufærdighed.
Som udgangspunkt sover drenge og piger adskilt og har adskilte badeforhold.
Vi tilstræber, at der altid er både mandlige og kvindelige ledere med på ture.
Vi indhenter børneattest for alle med lederansvar.

Det er ikke tilladt for nogen medlemmer, at have forhold til nogen de har lederansvar for.
Medlemmer med lederansvar må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier.
Ledere må kun acceptere venskab med voksne medlemmer, med mindre der er en anden relation end FDF.
Ved brug af sociale medier i kredsarbejdet overholder vi gældende regler for pågældende medie.
Når vi deltager i arrangementer under landsforbundet FDF gælder landsforbundets samværsregler.

Skrevet på ledermødet 2019-11-12
Godkendt af ledermødet d.
Godkendt af bestyrelsen d.