Kalenderen på hjemmesiden er Google-kalenderen fra kredsens egen Gmail konto.

fdfhedehusene1958@gmail.com
Det er også den der fungerer som kredskalender.

På "kalender" siden vises kun FDF Hedehusene-arrangementer og helligdage.
På leder siden vises alle kalendre:
Kreds, Kredshus, naturbasen, FDF.dk for LD7 og kurser.